Strategie, koncepce a studie

Koncepce dopravy v centru města

doprava.jpg Asi všichni vnímáme nárůst intenzity dopravy, kterou dlouhodobě nelze řešit bez souvisejících vazeb. Schválená koncepce veřejné dopravy (MHD) navrhuje vedení autobusů resp. elektrobusů přes centrum města, které je již nyní dopravně značně zatížené. A protože město nechce ani nemůže problematiku dopravy podcenit, je třeba se jí stále pečlivě věnovat. Proto vznikla nutnost pro zpracování "globálnější" koncepce dopravy v centru města, jejímž cílem je mimo jiné prověřit proveditelnost koncepce veřejné dopravy.

 

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala skutečným potřebám uživatelů, ale také finančním možnostem města.

 

Územní studie Sadská výšina

Město pořídilo novou koncepci využití širšího území Sadské výšiny.