Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

4. Základní informace k životní situaci

Projednání investičního záměru (stavby).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor popřípadě jeho zmocněný zástupce (projektant).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Záměr stavby nebo investiční činnosti.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádostí o koordinované stanovisko.


8. Na které instituci životní situaci řešit

odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, IV. patro. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Dagmar Vítková.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Projektovou dokumentaci, plnou moc.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Jsou dostupné na webových stránkách města, případně na odboru životního prostředí


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatků.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle náročnosti posuzovaného záměru, 30-60 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci sousedních pozemků, jejichž vyjádření si vyžádá stavební úřad ve stavebním řízení.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

dagmar.vitkova@mesto-uh_cz 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Stavební zákon.


18. Jaké jsou související předpisy 

Správní řád.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

26. Kontaktní osoba

Dagmar Vítková, 572 525 841, email: dagmar.vitkova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti souvisejících právních předpisů.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace