Mapové projekty

V současné době jsou pro veřejnost zpřístupněny tyto mapové projekty:

Základní mapový projekt 

Tento mapový projekt zobrazuje novější Ortofotomapu z roku 2009. Jsou zde základní vrstvy jako katastrální mapa, ZABAGED apod.  

Územní plány okolních obcí

Tento mapový projekt zobrazuje územní plány obcí v ORP Uherské Hradiště.

  1. Obce, které nemají zpracovaný nový ÚP, mají v tomto projektu pouze Hlavní výkres (jen intravilán obce). Zobrazení ÚP je přístupné po výběru katastrálního území v nástr. liště. Tento mapový projekt zobrazuje územní plány obcí v ORP Uherské Hradiště.
  2. Obce, které mají zpracovaný nový ÚP jsou zobrazovány na portále JUAP Zlínského kraje 

Stavebně-historický průzkum Uherského Hradiště

Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. Obsahuje nepřeberné množství informací, které se týkají historického vývoje města (katastru) Uherské Hradiště. 

Stavebně-historický průzkum Mařatice

Mapový projekt vznikl v dubnu 2007 a zpracovali ho Ing. arch. Zuzana Syrová a Ing. arch. Jiří Syrový. Obsahuje nepřeberné množství informací, které se týkají historického vývoje katastru Mařatice.

Pocitová mapa

V mapovém projektu Pocitová mapa jsou znázorněny pocity obyvatel v jednotlivých částech Uherského Hradiště.

Sportoviště a dětská hřiště

V mapovém projektu Sportoviště a dětská hřiště si můžete prohlédnout, kde všude ve městě si mohou hrát děti a kde se dá sportovat. V agendě Pasport sportovišť a dětských hřišť lze pak vyhledávat např. podle druhu sportu, který chcete provozovat.

e-Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti 

Projekt Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti je určen pro zlepšení bezpečnosti a informovanosti obyvatel Uherského Hradiště a okolí. Mapuje místa, kde se vyskytuje nejvíce přestupků.

Turistická a informační mapa Slovácka

Poskytuje lidem informace o dopravě, gastronomii, zábavě, kultuře, památkách, letních a zimních aktivitách, o ubytování, obchodech, turistice a cykloturistice. Mezi nejzajímavější funkce mapy patří virtuální prohlídka, fotogalerie a možnost aktualizace údajů uživatelem. Turistická a informční mapa zachycuje celý region Slovácka - obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště, Hodonín a zasahuje i do ORP Zlín a Břeclav.

Mapový projekt- Územní plán

V mapovém projektu "Územní plán" jsou uloženy všechny výkresy územního plánu Uherského Hradiště. 

Zimní údržba

Plán je základním podkladem pro činnosti při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a vybraných veřejně přístupných účelových komunikací a schůdnosti průjezdních úseků silnic v Uherském Hradišti v zimním období, způsobených sněhem či náledím a je vypracován vždy pro určité časové období.

Veřejná prostranství

Veřejná prostranství umožňují zobrazit vrstvu parcel a hranic památkové zóny. Dále také umožňují vyhledávat jednotlivé části veřejných prostranství dle názvů ulic, náměstí či parků.

Sociální služby

Pomocí mapy sociálních služeb lze zobrazit dostupné služby pro rodiny, seniory, osoby zdravotně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením.