Město Uherské Hradiště v novém vizuálním stylu

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na zasedání dne 13.06.2016 schválilo grafický manuál města a s tím související nový vizuální styl.

Jak jsme Vás průběžně informovali, město Uherské Hradiště vyhlásilo dvoukolovou veřejnou zakázku na zpracování grafického manuálu města, která byla vypsána dne 01.07.2015 a ukončena 15.12.2015. Ze 33 došlých návrhů byl nakonec vybrán a schválen radou města návrh firmy Dynamo design s. r. o. z Prahy, se kterou se začaly „dolaďovat“ drobné úpravy a vlastnická práva. 

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti. Jeho kvalitní zpracování spoluvytváří a podporuje image moderního města a zvyšuje povědomí o jeho existenci a charakteru. 

Grafický manuál obsahuje soubor pravidel a předpisů pro vytváření fungujícího a jednotného vizuálního stylu prostřednictvím konkrétních grafických výstupů. Dlouhodobé dodržování stanovených pravidel a zásad vede k vybudování povědomí o značce jako důvěryhodném produktu. 

Bližší důvody, proč ke změně grafické značky došlo a co všechno k tomu město vedlo, zde byly již popsány, a pro zjednodušení jsou uvedeny níže v sekci "související odkazy".

A tak začíná nová éra, která začne postupně rozvíjet proces důstojnější a reprezentativnější jednotné vizuální prezentace města. Pevně věříme, že se Vám tato změna bude líbit.

Pozn. Město je zároveň majitelem domény www.srdceslovacka-uh.cz, která ještě není toho času funkční, nové stránky jsou ve výstavbě.

Veškerá práva vyhrazena městu Uherské Hradiště. Šíření grafické značky je možné pouze se souhlasem Rady města Uherské Hradiště.Útvar městského architekta, červen 2016