Město Uherské Hradiště změní logo

Upravený symbol města vychází ze současného loga a zachovává stávající dílčí motivy. Je postaven na principu kaligrafie a lze ho snadno nakreslit jedním tahem. Odkazuje na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů. V současné době dochází k doladění posledních smluvních detailů a očekává se, že podoba nového loga vstoupí v platnost ve druhé polovině roku 2016.

Změna loga

Veřejná zakázka – soutěž na zpracování grafického manuálu města Uherské Hradiště byla vypsána dne 01.07.2015. Uzávěrka prvního anonymního kola soutěže byla 05.10.2015.
 

Předmětem soutěže nebyla cena, která byla stanovena jako pevná a činí 400.000 Kč bez DPH, ale vzhledem k povaze předmětu soutěže byla hodnocena zejména výtvarná a užitná hodnota díla. 

 

Důvody, proč k tomuto kroku došlo, jsou blíže popsány zde.

Výtvarné, designové či kreativní schopnosti uchazečů byly posuzovány na podkladě návrhu redesignu loga města. 

 

V řádném termínu prvního kola, bylo doručeno celkem 33 návrhů. Pracovní skupina složená ze zástupců města a nezávislých odborníků vyhodnotila doručené nabídky a odtajnila pouze autory tří vybraných návrhů, které bez udání pořadí postoupily do druhého kola:


- Dynamo design s. r. o., Praha 7
- Joker, spol. s r. o., Uherské Hradiště
- Reklamní studio Shift, s. r. o., Uherské Hradiště
 

Vybraní uchazeči ve druhém kole vypracovali vybrané kapitoly grafického manuálu, uvedli adekvátní referenční zakázky a své práce osobně představili a obhajovali dne 01.12.2015 před odbornou komisí. Ta nejlépe hodnotila návrhy společnosti Dynamo design s. r. o., Praha 7. Autoři Libor Jelínek a Jan Šlégr představili nejpropracovanější a nadčasové řešení vizuálního návrhu, které má současnou podobu a zároveň plně respektuje zadání soutěže.


Rada města na svém jednání 15.12. potvrdila výsledek soutěže a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybranými autory ze společnosti Dynamo design.

Použití loga

 

Upravený symbol města vychází ze současného loga a zachovává stávající dílčí motivy. Je postaven na principu kaligrafie a lze ho snadno nakreslit jedním tahem. Odkazuje na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů.

  

Užití pouze jedné barvy eliminuje problémy s černobílou variantou značky a její následnou aplikací na různých podkladech a materiálech. Nejčitelnějším motivem zůstalo srdce, které navazuje na slogan „Srdce Slovácka“.
 

Vítěz soutěže zpracuje kompletní grafický manuál, který bude zahrnovat nejen redesign loga města, ale také drobné designové úpravy heraldického znaku a pak zejména podrobná pravidla používání, včetně definice hlavního a vedlejšího písma, definice barevnosti, černobílé a negativní modifikace obou symbolů, návrhy vzorů formulářů a dokumentů včetně vizitek, podoby razítek apod.

 

Město tedy má vybraného partnera, se kterým začne postupně rozvíjet proces zkvalitnění, důstojnější a reprezentativnější vizuální prezentace. Předpokládáme, že nejpozději do poloviny roku 2016 začne grafický manuál závazně platit a že bude možné výsledky práce veřejně prezentovat a uplatňovat. 

Nová loga

 

 

 

    

 


Psaní loga