Nebytové prostory

Formuláře z oblasti nebytových prostor:

 

Odkaz na seznam volných nebytových prostor, na které v termínu zveřejnění nebyla podána nabídka.

 

Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji:
  • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání (pdf, 35 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 29.03.2018, týkající se pronájmu prostor nesloužících podnikání č. 3.17 o výměře 18,10 m2, č. 3.18 o výměře 18,26 m2 a č. 3.19 o výměře 18,86 m2, vše o celkové výměře 55,22 m2, umístěných ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a PAHOP, Zdravotním ústavem paliativní a hospicové péče, z.ú., Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 049 77 408, spočívajícího ve změně čl. I. Předmět smlouvy, a to v rozšíření předmětu pronájmu o prostory nesloužící podnikání č. 0.12 o výměře 12,40 m2, č. 0.13 o výměře 11,26 m2, č. 0.14 o výměře 12,15 m2 a č. 0.15 o výměře 11,81 m2, vše o celkové výměře 47,62 m2, umístěné v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 406 v k.ú. Uherské Hradiště.
  • pdf Pronájem prostor v budově č. p. 122, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště (pdf, 255 KB)
    Jedná se o pronájem prostor sloužících popřípadě nesloužících podnikání č. 1.09 o výměře 35,95 m2, č. 1.10 o výměře 28,62 m2, č. 1.11 o výměře 11,90 m2, č. 1.12 o výměře 4,23 m2, č. 1.13 o výměře 1,08 m2, č. 1.14 o výměře 1,53 m2, č. 1.15 o výměře 17,16 m2, č. 1.16 o výměře 11,33 m2 a č. 1.20 o výměře 1,76 m2, vše o celkové výměře 113,56 m2, umístěných v I. NP budovy č. p. 122, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 144 v k.ú. Uherské Hradiště.