Nejlepší sportovci

Statut byl schválen radou města Uh. Hradiště dne 10. 10. 2017 - č. usnesení 1120/68/RM/2017.

pdf.png Statut vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů, soubor typu pdf, (36,29 kB)

Podání návrhů - nejlepší sportovec a sportovní kolektiv za rok 2017

Návrhy na nominace na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2017 může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, příp. místem provozování činnosti či trvalým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Magda Blahová

T: 572 525 608
M: 605 203 043
E: Magda.Blahova@mesto-uh_cz