Nejlepší sportovci

Statut byl schválen radou města Uh. Hradiště dne 25. 8. 2015 - č. usnesení 301/17/RM/2015.

pdf.pngStatut vyhlášení nejlepších sportovců, soubor typu pdf, (36,06 kB)

 

Tiskopisy návrhů na ocenění naleznete ve složce Formuláře.

 

Podání návrhů na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Uherské Hradiště za rok 2016

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, zejména TJ a SK, se sídlem, příp. místem provozování činnosti či trvalým bydlištěm na území města Uherské Hradiště.
Nominace musí být podána písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2016 na adresu: Město Uh. Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.