Nespokojenost se stavem komunikace

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká nespokojenosti se stavem místních komunikací tj. se stavebním stavem komunikace (kvalita, stupeň opotřebení, podélné nebo příčné vlny, výtluky, únosnost, vybavení pozemní komunikace) a s dopravně technickým stavem (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky).  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost (připomínku, podnět) podává soukromá osoba, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona i právnická osoba.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel při podání žádosti nepředkládá žádné doklady.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti, připomínky, podnětu (ústně, telefonicky, el. poštou, písemně nebo prostřednictvím aplikace "Pošli to dál", odkaz zde - http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005) na místně příslušném úřadě, který je odpovědný za stav místních komunikací.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor správy majetku města , Masarykovo nám. 19


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, Masarykovo nám. 19, p. Dušan Pavlíček. Telefonní číslo 572 525 552. 

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00

Po telefonické domluvě kdykoliv.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

K žádosti není nutné předložit žádné doklady. Pro názornější popis předmětu žádosti je možné předložit situaci místa, případně fotografii (není nutné).


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Není nutný formulář - podání žádosti, připomínky, podnětu je volnou formou.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Bez poplatku


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po vyhodnocení podané žádosti, připomínky, podnětu zpravidla z hlediska vážnosti situace, dopravního významu, technického řešení a finančních možností, je projednáno případné řešení se zhotovitelem. Termín pro vyjádření k žádosti, připomínce, podnětu je zpravidla do 30 dnů od podání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle konkrétní situace mohou být dotčeni např. správci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy, majitelé přilehlých nemovitostí, vlastníci pozemků pod stavbou, atd.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Doplnění žádosti, připomínky, podnětu v případě nejasností.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Žádost lze volnou formou podat elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Lze je poskytnout osobně nebo telefonicky.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města


26. Kontaktní osoba 

Dušan Pavlíček, tel. 572 525 552,email: dusan.pavlicek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 09. 03. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

 09. 10. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz