Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 7. září 2015, usnesením č. 92/7/ZM/2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného přádku.

Bližší informace poskytne "Odbor kultury, školství a sportu":

  • Ing. Hana Dvorníková
  • tel.: 572 525 621
  • e-mail: hana.dvornikova@mesto-uh_cz
Související dokumenty: