Ocenění žáků a pedagogických pracovníků

Podání návrhů k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště v roce 2017.

Návrh/y na ocenění podá navrhovatel na předepsaném tiskopise poštou nebo osobně na adresu:

Město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Tiskopis je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

 

Uzávěrka podání návrhů na ocenění je v úterý 21. února 2017 ve 12:00 hodin.

 

Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště jsou uvedena v příloze.

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Petra Křiváčková - tel. 572 525 603.

Přílohy: