Ocenění pedagogických pracovníků

Podání návrhů k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště v roce 2018.

Návrh/y na ocenění podá navrhovatel na předepsaném tiskopise poštou nebo osobně na adresu:

Město Uherské Hradiště, odbor kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Tiskopis je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

 

Uzávěrka podání návrhů na ocenění je v úterý 20. února 2018 ve 12:00 hodin.

 

Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště jsou uvedena v příloze.

 

Přílohy:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz