Aktuální informace

Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III.“

Město Uherské Hradiště zahájilo od 1.10.2017 realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III“; s plánovaným ukončením 31.9.2019. Projekt je hrazen z převážné části z prostředků Evropské unie, město Uherské Hradiště se částečně podílí na jeho spolufinancování. Zaměřen je na kontinualitu procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Uherskohradišťska. Tento způsob plánování je jedinečný a unikátní zejména tím, že se problematika sociálních služeb diskutuje a řeší za partnerské účasti zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Je vytvářen plán, vyjednáváno o budoucí podobě služeb a realizují se konkrétní kroky tak, aby byla zajištěna dostupnost kvalitních sociálních služeb.