Oddělení informatiky

Popis činností:

 • zodpovídá za systémovou architekturu informačního systému úřadu a zajišťuje chod všech částí informačního a komunikačního systému města se zajištěním integračních vazeb mezi jednotlivými částmi
 • administruje, spravuje a aktualizuje softwarové aplikace informačních systémů nainstalovaných na zařízeních úřadu a ve spolupráci s dodavateli zabezpečuje jejich chod
 • na základě požadavků rozvíjí a zajišťuje správné funkce informačních systémů města včetně napojení agendových informačních systémů města na nové agendy a rozhraní vznikající v rámci elektronizace veřejné správy
 • podporuje provoz agend v oblasti přenesené působnosti státní správy
 • zpracovává data a podklady v rámci součinnosti s dalšími odbory
 • zajišťuje bezpečnost, zálohování a archivaci dat
 • realizuje bezpečnostní opatření u informačních a komunikačních systémů
 • realizuje smluvní vztahy s dodavateli výpočetní, komunikační a reprografické techniky a programového vybavení
 • zajišťuje a provozuje technologie určené pro uveřejňování informací na webových stránkách města
 • provádí technickou podporu a školení uživatelů v rámci informačních a komunikačních systémů města
 • připravuje a realizuje projekty spojené s potřebami města
 • zajišťuje provoz a rozvoj Metropolitní sítě a městského kamerového systému
 • eviduje majetek v oblasti technického a programového vybavení v rámci informačních a komunikačních systémů města
 • navrhuje nefunkční a nepotřebný majetek k vyřazení příslušné inventarizační komisi

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ferdinand Mrkvan

T: 572 525 141
M: 606 910 500
E: Ferdinand.Mrkvan@mesto-uh_cz