Oddělení správy bytů a budov

Popis činnosti

 • zajišťuje kompletní agendu nájmu bytů, včetně vymáhání pohledávek a vyklízení městských bytů,
 • zajišťuje prodej bytů z majetku města,
 • zajišťuje agendu nájmu prostor sloužících, případně nesloužících k podnikání,
 • připravuje podklady pro jednání komise pro bydlení, komise pro nakládání s majetkem města, rady města a zastupitelstva města,
 • připravuje podklady pro inventarizaci,
 • spolupracuje se správci R.K. Servis spol. s r. o. a společnosti EDUHA s.r.o
 • spravuje ekonomickou agendu k nájemním smlouvám, vystavuje faktury za odbor dle smluv nebo předpisů v informačním systému Radnice VERA,
 • spravuje vybrané kulturní památky: Kaple sv. Rocha, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zvonice v Mařaticích, Kaplička svaté Anny, Zvonice ve Véskách,
 • zajišťuje autoprovoz u automobilů vedených v softwaru ONIsystem, vede dokumentaci o provozu, zajišťuje rezervaci, školení řidičů referentů, vyřizování škodních událostí, zajišťuje údržbu; vyjma automobilů, které jsou ve správě určeného řidiče,
 • zajišťuje správu majetku města (movitého i nemovitého), který slouží pro vnitřní činnost úřadu, včetně pořízení a oprav movitého majetku (mimo IT techniky),
 • zajišťuje provoz budov a prostor užívaných úřadem a dalšími orgány města a související služby včetně úklidu,
 • zajišťuje provoz rekreačního zařízení města,
 • ve spolupráci s příslušnými odbory technicky zabezpečuje volby, popř. sčítání lidu, domů, bytů,
 • zajišťuje zimní i letní údržbu chodníků náležejících k budovám úřadu,
 • zabezpečuje přípravu a provoz obřadní síně a příslušenství k slavnostním obřadům, na základě požadavků ÚKS, KŠS, DSA,
 • zajišťuje výkon a kontrolu veřejné služby a veřejně prospěšných prací,
 • spravuje navigační systém a klíčový režim ve všech budovách městského úřadu.