Otevřené brány

Každoročně od počátku května do konce září mají návštěvníci ve Zlínském kraji možnost navštívit významné sakrální památky a seznámit se s jejich historií a zajímavostmi v rámci projektu Otevřené brány.

V Uherském Hradišti je do projektu zapojen kostel sv. Františka Xaverského a kostel Zvěstování Panny Marie, jejichž otevření město finančně podporuje.
 

Projekt, který je založen na spolupráci měst, obcí, farností, evangelické církve, Arcibiskupství olomouckého a Zlínského kraje, lze označit jako tradiční, protože je několik let nedílnou součástí turistického života zlínského regionu. Otevřené brány představují sakrální památky, které mají svoji cenu v poznání historickém, duchovním i architektonickém. Každý z kostelů je jedinečný a každý z nich zaujme svým geniem loci.
 

V kostelích se zdarma provádí od května do konce září dle dohodnutého režimu s farnostmi. Režim prohlídek je buď jen o víkendech, celý týden, nebo je provoz kombinovaný dle návštěvnosti. Průvodci jsou většinou studenti a aktivní senioři a při prohlídkách je příjemné sdílet jejich nadšení z možnosti prezentovat krásu „své“ památky i jistou hrdost na místo, kde žijí.
 

Zlínský kraj koordinuje celý projekt, vydává informační letáky a zajišťuje propagaci na veletrzích cestovního ruchu ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy.
 

Interaktivní mapa
Stručný přehled památek zapojených do projektu lze získat na odkaze: http://mapy.kr-zlinsky.cz/otevrene_brany/


Zlínský kraj je místo plné rozmanitostí a sakrální památky tvoří jeden z článků mozaiky zajímavostí místa. Kostely zařazené do projektu Otevřené brány poskytují příležitost poznat jejich bohatství architektonické, duchovní i jedinečné příběhy, jsou zajímavými turistickými cíli, ale i místy ztišení a naslouchání.

Kostel sv. Františka Xaverského Kostel sv. Františka Xaverského