Pasporty

Sportoviště a dětská hřiště

V tomto pasportu naleznete informace např. o tom, kde můžete sportovat a kde si mohou hrát vaše děti. Jedná se o společný projekt odboru životního prostředí a odboru školství a sportu na základě požadavků vedoucích odborů. Občané mohou pomocí formuláře oprav zasílat emaily přímo na správce jednotlivých sportovišť či dětských hřišť. V mapě si můžete prohlédnout rozmístění sportovišť a dětských hřišť. Po najetí šipky na hřiště se objeví zmenšená fotografie a odkaz na další informace. 

Pasport zeleně

Veřejnost se v pasportu může dovědět o tom, které plochy ve městě jsou udržovány z městského rozpočtu. Primárně je však tento pasport určen pro správce zeleně a pro společnost, která se stará o údržbu městské zeleně. 

Pasport veřejného osvětlení 

Pasport veřejného osvětlení (PVO) je technický podklad, jenž slouží ke správě a rozvoji veřejného  osvětlení. Základem je mapová evidence v digitální podobě, do níž se přenáší informace o trasách rozvodů, umístění světlených míst, údajích ke světelnému bodu (místo napojení, typ stožáru atd.), údajích o rozměru a povrchu osvětlovaného prostoru apod. PVO také umožňuje lepší orientaci v nahlášených poruchách na veřejném osvětlení. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jen místa stožárů s čísly.  

Pasport školských zařízení