Pořízení Územního plánu města podpořily fondy EU

Dalším úspěšným projektem města Uherské Hradiště, který získal podporu fondů Evropské unie, je „Územní plán Uherské Hradiště“.

Celkový rozpočet projektu dosáhnul téměř 2 milionů Kč, z toho 85 % uznatelných nákladů bylo v rámci Integrovaného operačního programu podpořeno zdroji Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbývajících 15 % bylo uhrazeno prostředky státního rozpočtu. Neuznatelné náklady v rámci projektu činily zhruba 130 tisíc Kč.

 

Cílem projektu bylo pořízení Územního plánu města Uherské Hradiště v souladu s novými požadavky vyplývajícími ze stavebního zákona. Zpracování nového územního plánu města Uherské Hradiště plynule navazuje na předchozí projekt rovněž spolufinancovaný z programu IOP - „Podpora při zavádění územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště“.

 

Důvodem pro pořízení „Územního plánu Uherské Hradiště“ byly jak návrhy občanů na změnu stávajícího územního plánu, tak důvody vyplývající z legislativy, a v neposlední řadě i vypsání dotačního titulu v IOP – kontinuální výzva 5.3b „Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí“.

 

Ukončením projektu v rámci Integrovaného operačního programu však pořízení Územního plánu Uherské Hradiště zdaleka nekončí. V současné fázi je dokument připraven ke společnému jednání a následovat budou další fáze projednávání. Odhadovaným termínem schválení Územního plánu Uherské Hradiště je první polovina roku 2011.

 

Územní plán Uherské Hradiště bude zpracován digitálně a prezentován mimo jiné i na webovém portále „Jednotných územně analytických podkladů a územních plánů“ umožňujícím dálkový přístup (http://juap-zk.cz). Portál využívá technologie GIS, která propojuje informaci grafickou s informací popisnou a umožňuje tak uživateli například zjistit, jaké činnosti jsou z hlediska povolování staveb v dané ploše přípustné či nepřípustné. Dálkový přístup tak může zefektivnit činnost úřadů a usnadnit život občanům poskytnutím konkrétní informace.

 

Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

logo_IOP_EU_MMR