2017

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Ujčíková

T: 572 525 149
E: Jitka.Ujcikova@mesto-uh_cz