Pozemky

Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu.

  • pdf Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2006/815/SMM (pdf, 239 KB)
    Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 2006/815/SMM ze dne 21.12.2006, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 268/2 o výměře 120 m2, části pozemku p. č. 268/1 o výměře 216 bm a části pozemku p. č. 268/2 o výměře 87 bm, vše v k.ú. Mistřice I., uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností Vodafone Czech Republic a.s., dříve se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nyní se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 257 88 001, spočívajícího ve změně čl. III. Doba nájmu, nájemné, a to ve změně doby nájmu – z doby neurčité s dvanáctiměsíční výpovědní dobou na dobu určitou do 31.12.2027, ve změně výše nájemného z částky 30 000 Kč/předmět pronájmu/rok na částku 40 000 Kč/předmět pronájmu/rok a doplnění ustanovení o inflační doložce.