Pozemky

Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu.

Formuláře:
  • pdf Převod pozemků a části pozemku, vše v k.ú. Mařatice a v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště (pdf, 335 KB)
    Jedná se o převod pozemků p. č. 3/8 o celkové výměře 10 m2, p. č. 323/9 o celkové výměře 490 m2, p. č. 3016/18 o celkové výměře 1 454 m2, p. č. 3016/20 o celkové výměře 3 617 m2, p. č. 3016/56 o celkové výměře 175 m2 a části pozemku p. č. 3016/55 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Mařatice a pozemků p. č. 533/9 o celkové výměře 6 865 m2, p. č. 535 o celkové výměře 118 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, vše o celkové výměře cca 12 766 m2, s Podmínkami k převodu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Uherské Hradiště, Mařatice - Jarošov, ul. U Řeky, vypracovanými dne 05.03.2018 Ing. arch. Alešem Holým, uvedenými v důvodové zprávě.
  • pdf Pronájem části pozemku p. č. 653/26 v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 253 KB)
    Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 653/26   o výměře cca 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
  • pdf Převod pozemku st. p. č. 1474/2 v k.ú. Mařatice (pdf, 307 KB)
    Jedná se o převod pozemku st. p. č. 1474/2 o celkové výměře 15 m2 v k.ú. Mařatice.