Pozemky

Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu.

  • pdf Výpůjčka části pozemku p. č. 726/30 v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 267 KB)
    Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 726/30 o výměře cca 1,1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
  • pdf Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků v k.ú. Mařatice (pdf, 291 KB)
    Jedná se o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu veřejného osvětlení a metropolitní sítě na částech pozemků (dle specifikace částí pozemků a staveb uvedené v důvodové zprávě) v k.ú. Mařatice, budované v rámci projektu „Q.City – 4 bytové domy“, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a společností ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675.