Pozemky

Aktuální nabídka pozemků ve vlastnictví města k pronájmu, pachtu, výpůjčce, prodeji, směně a právu provést stavbu.

Formuláře:
 • pdf Pronájem části pozemku p. č. 653/28 v k.ú. Uherské Hradiště (pdf, 276 KB)
  Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 653/28 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
 • pdf Výpůjčka části pozemku p. č. 335/1 v k.ú. Míkovice nad Olšavou (pdf, 307 KB)
    Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 335/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Míkovice nad Olšavou.  
 • pdf Pronájem prostoru v telekomunikačním rozvaděči a části prostoru v ochranné vrapované trubce (pdf, 259 KB)
  Jedná se o pronájem prostoru v telekomunikačním rozvaděči o velikosti 20U umístěném v místnosti č. 412 ve 4. NP budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice a části prostoru v ochranné vrapované trubce o celkové délce 20 bm vedené v trase z budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/5 v k.ú. Mařatice, do budovy č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 520/4 v k.ú. Mařatice.
 • pdf Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2013/0561/SMM (pdf, 238 KB)
  Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2013/0561/SMM ze dne 16.08.2013, týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 3016/22 o výměře 1 190 m2 a části pozemku p. č. 3016/23 o výměře 60 m2, oba v k.ú. Mařatice, uzavřené mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a dříve Sborem dobrovolných hasičů Jarošov, Pivovarská 528, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov, nyní SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jarošov, Pivovarská 509, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 628 33 065, spočívajícího ve změně čl. III. Podmínky výpůjčky, v odst. 1, a to z doby určité do doby realizace záměru na výstavbu sportoviště a rekreační zóny v této lokalitě, nejdéle však do 31.12.2018, na dobu určitou do doby realizace záměru na výstavbu sportoviště a rekreační zóny v této lokalitě, nejdéle však do 31.12.2023.