Přehled průměrných platů

Průměrné platy pracovníků škol správního obvodu Uh. Hradiště.

Rok 2012 
Rok 2013
 Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016