Přestupky

Přestupky

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.