Pro podnikatele

Všechny potřebné informace pro podnikatele na jednom místě naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Důležité dokumenty:

Elektronické podání živnostenskému úřadu

Živnostenský odbor informuje podnikatelskou veřejnost o možnosti elektronického podání.

 

Důležité informace od Finanční správy

Od 1.1.2015 se rozšiřuje povinnost podnikatelů, kteří mají datové schránky, či mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, komunikovat se správcem daně elektronicky.

 

Jednotné kontaktní místo

Zde najdou podnikatelé odkaz, kde a jak např. získat informace o možnostech rozšíření podnikání do zahraničí, zejména států EU a EHP, zmírnění překážek pro podnikání, usnadnění vstupu do podnikání apod.

 

Zákon o volném pohybu služeb

Již ke dni 28.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který do našeho právního řádu implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu.

 

Důležité informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou fyzické i právnické osoby informace týkající se vstupu do zemědělského podnikání i informace týkající se již podnikajících zemědělských podnikatelů.

 

Rádce pro podnikatele

Zde najdou začínající podnikatelé informace odkazující na webové stránky MPO

 

Informace Živnostenského odboru

 

Obsahové náplně jednotlivých živností

Zde mohou podnikatelé najít odkaz na nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

 

Nová služba podnikatelům

Živnostenský odbor poskytuje novou službu vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí pro podnikatele.

 

Metropolitní komunikační síť města Uherské Hradiště