Program na podporu činností v oblasti životního prostředí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředí; Město; V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu činností v oblasti životního prostředí.

Fond životního prostředí města Uherské Hradiště byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 202/15/Z/2008 ze dne 13. 10. 2008.

Související dokumenty: