Program na podporu sociálních a navazujících služeb

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu sociálních a navazujících služeb.

Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště se zřizuje k poskytování finančních dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

 

V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na Bc. Taťánu Pukovcovou, tel. 572 525 780, e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh_cz 

Související dokumenty: