Projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III.“

Město Uherské Hradiště zahájilo od 1.10.2017 realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III“; s plánovaným ukončením 31.9.2019. Projekt je hrazen z převážné části z prostředků Evropské unie, město Uherské Hradiště se částečně podílí na jeho spolufinancování. Zaměřen je na kontinualitu procesu komunitního plánování sociálních služeb na území Uherskohradišťska. Tento způsob plánování je jedinečný a unikátní zejména tím, že se problematika sociálních služeb diskutuje a řeší za partnerské účasti zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Je vytvářen plán, vyjednáváno o budoucí podobě služeb a realizují se konkrétní kroky tak, aby byla zajištěna dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Ke stažení: tisková zpráva.pdf, soubor typu pdf, (219,79 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Zámečníková

T: 572 525 764
M: 733 143 612
E: Jitka.Zamecnikova@mesto-uh_cz