Investiční projekty

Informace o realizovaných dotačních projektech města investiční povahy (tzv. tvrdé projekty).

Rekonstrukce tréninkového hřiště

Město Uherské Hradiště za finanční pomoci Zlínského kraje zrekonstruovalo tréninkové hřiště při Městském sportovně - rekreačním areálu.

 

Konsolidace IT na městském úřadě

Město realizovalo za pomoci fondů EU projekt, který vylepší služby technologického centra.

 

Smetanovy sady

Největší park ve městě se dočkal nových úprav.

 

Bezbariérové úpravy ulice Husova

Město ukončilo další projekt pro zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Revitalizace sídliště Pod Svahy

Město zrealizovalo poslední projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

 

Revitalizace sídelní zeleně města (II)

Více než milion korun proinvestovalo město do další etapy regenerace sídelní zeleně, která zlepší životní prostředí kolem nás.

 

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (II)

Město ukončilo druhou etapu školních zahrad v přírodním stylu.

 

Zateplení MŠ Lomená

V září bylo ukončeno v rámci Operačního programu Životní prostředí zateplení již patnácté veřejné budovy města za posledních osm let.

 

Vésky a Míkovice připojeny na centrální ČOV

Město za pomoci fondů EU dokončilo významný projekt z oblasti životního prostředí, který řeší odkanalizování rozsáhlého urbanizovaného území na centrální čističku odpadních vod (ČOV).

 

Revitalizace přírodního areálu Rochus

Bývalý vojenský výcvikový prostor Rochus je posledním projektem města, který byl podpořen Regionálním operačním programem Střední Morava.

 

Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Po osmi měsících byly za podpory fondů EU ukončeny úpravy a modernizace veřejných prostranství v centru města kolem Komenského náměstí.

 

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (I)

Děti ze čtyř mateřských škol se mohou těšit z nových zahrad.

 

ZŠ UNESCO

Největší škola ve městě se dočkala další modernizace.

 

Modernizace MŠ v Jarošově

Nové podoby se dočkala mateřská škola v Jarošově. Za podpory EU zde byly realizovány úspory energií a dále dochází k úpravě a modernizaci její zahrady.

 

Revitalizace sídliště Na Rybníku

V roce 2014 se nové podoby veřejných prostranství dočkali obyvatelé a návštěvníci sídliště Na Rybníku, a to díky realizaci projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.