Neinvestiční projekty

Informace o realizovaných dotačních projektech města neinvestiční povahy (tzv. měkké projekty).

Uherské Hradiště pořizuje Regulační plán RP1 - Nemocnice

Další dokumentací, která se aktuálně pořizuje, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získá závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.

 

Město Uherské Hradiště pořizuje nový územní plán

uzemni plan Město Uherské Hradiště uspělo v žádosti o dotaci a pořizuje nový územní plán. Důvodem jeho potřebnosti je neustálý vývoj území a životních podmínek. Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů na jeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště. Pořídit územní plán rovněž vyplývá ze zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

eGovernment

egon.gif Dnem 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Cílem zákona je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, a to včetně sledování toho, jak se věci vyvíjejí uvnitř úřadů.

 

Know-how zahraničních samospráv

Město Uherské Hradiště realizovalo z prostředků Evropské unie projekt s názvem „Know - how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“.

 

Central MeetBike

Nový projekt na podporu cyklodopravy v Uherském Hradišti s názvem Central MeetBike.

 

Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště

Zaměstnanci města Uherské Hradiště se budou vzdělávat v rámci nového projektu podpořeného z EU.

 

Zefektivnění procesu strategického plánování

Dalším realizovaným projektem města Uherské Hradiště za podpory fondů EU je tentokráte neinvestiční projekt pod názvem „Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města Uherské Hradiště“.

 

Pořízení Územního plánu města podpořily fondy EU

Dalším úspěšným projektem města Uherské Hradiště, který získal podporu fondů Evropské unie, je „Územní plán Uherské Hradiště“.

 

Město obdrželo dotaci na ÚAP

Tvorbu územně analytických podkladů podpoří Fondy EU.