Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2017

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin 2017.

Dle § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, lze provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Mateřské školy budou uzavřeny následovně:

17. 7. 2017 - 11. 8. 2017
MŠ Lomená, MŠ Větrná (součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)
MŠ Jarošov (součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace)

Pobočky Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

  • MŠ Pod Svahy, MŠ Svatováclavská, MŠ 28. října, MŠ Míkovice, MŠ Sady - 17. 7. 2017 - 18. 8. 2017
  • MŠ Husova - 7. 8. 2017 - 18. 8. 2017
  • MŠ Štěpnická - 17. 7. 2017 - 4. 8. 2017
  • MŠ Mařatice (1. máje) - uzavřena po celou dobu letních prázdnin
  • MŠ Komenského - uzavřena po celou dobu letních prázdnin - rekonstrukce školní jídelny
Náhradní provoz

Prázdninový – tzv. náhradní provoz, bude probíhat na MŠ Husova od 17. 7. 2017 – 4. 8. 2017 a na MŠ Štěpnická od 7. 8. 2017 – 18. 8. 2017. Tyto MŠ budou zajišťovat provoz pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.

Provoz školních družin v době letních prázdnin 2017:

Školní družiny všech základních škol zřízených městem Uherské Hradiště budou po dobu letních prázdnin uzavřené.

Dle § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, lze činnost školní družiny v době školních prázdnin přerušit po projednání se zřizovatelem.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz