Provoz mateřských škol v době letních prázdnin 2018

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin 2018

Dle § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, lze provoz mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Mateřské školy budou uzavřeny následovně:  

Mateřská   škola

Termín   uzavření

MŠ Lomená,  MŠ Větrná

 (součást   subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Větrná 1063,   příspěvková organizace)

 

23. 7. 2018 - 17. 8. 2018

MŠ   Jarošov  

(součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace) 

9. 7. 2018 - 10. 8. 2018

MŠ, které jsou součástí    právního subjektu  Mateřská   škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

  • MŠ Pod Svahy
  • MŠ Svatováclavská
  • MŠ 28. října           
  • MŠ Míkovice
  • MŠ Sady
  • MŠ Štěpnická
  • MŠ Komenského 

9. 7. 2018 - 10. 8. 2018

  • MŠ Husova 

9. 7. 2018 do 20. 7. 2018

  • MŠ Mařatice (1. máje) 

uzavřena po celou dobu letních prázdnin

Prázdninový – tzv. náhradní provoz, bude probíhat na MŠ Lomená od 9. 7. 2018 do 20. 7. 2018, na  MŠ Husova od 23. 7. 2018 do 10. 8. 2018. Tyto MŠ budou zajišťovat provoz pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.

Provoz školních družin v době letních prázdnin 2018:

Dle § 8 odst. 2  Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, lze činnost školní družiny v době školních prázdnin přerušit po projednání se zřizovatelem.

Školní družiny všech základních škol zřízených městem Uherské Hradiště budou po dobu letních prázdnin uzavřené.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz