Rozvoj města

Sekce Rozvoj města obsahuje informace o plánování rozvoje města, strategiích, koncepcích, studiích a rozvojových projektech.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Hubáček

T: 572 525 241
E: Pavel.Hubacek@mesto-uh_cz