Správní poplatky - cestovní doklady

Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů 

  • občanům starších 15 let - 600 Kč
  • občanům mladších 15 let - 100 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (6 pracovních dnů)

  • občanům starších 15 let - 4.000 Kč
  • občanům mladších 15 let - 2.000 Kč


Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený cestovní pas na jiném úřadě, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Správní poplatek je vybírán při převzetí cestovního pasu.

Kontakty na odpovědnou osobu