Správní poplatky - občanské průkazy

Správní poplatky za vydání OP se platí v hotovosti nebo kartou pří podání žádosti.

  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy - bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) - 500 Kč
  • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč
  •  Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
  • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně prováděné zápisy - 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

Pokud občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený OP na jiném úřadě, bude převzetí OP zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Správní poplatek je vybírán při převzetí občanského průkazu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Alexandra Hubáčková

T: 572 525 802
E: Alexandra.Hubackova@mesto-uh_cz