Starosta a místostarostové

Starosta zastupuje město navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Funkci starosty města vykonává v tomto volebním období Ing. Stanislav Blaha. 


Místostarosta, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce, Ing. Zdeněk Procházka plní úkoly vyplývající z činností v oblasti majetku, investic a dopravy.  


Místostarosta PhDr. Ivo Frolec plní úkoly vyplývající z činností v oblasti kultury, cestovního ruchu, školství a sportu.


Člen rady města  František Elfmark, DiS. plní  úkoly vyplývající z činností v oblasti životního prostředí, informatiky a sociálních věcí.

Starostové - historie