Strojní čištění komunikací

Vážení občané,
z důvodu zajištění pořádku ve městě probíhá v jarních, letních a podzimních měsících v ulicích města pravidelné strojní čištění komunikací. Strojní čištění je zajištěno dle přiložených harmonogramů. V průběhu roku není vyloučena úprava harmonogramů dle aktuálních podmínek a stavu komunikací. 

V případě nedostatků v úklidu komunikací kontaktujte prosím správce místních komunikací (Bc. Dušan Pavlíček, tel. 606 351 178, dusan.pavlicek@mesto-uh_cz).

Případně můžete využít aplikaci pro hlášení závad či návrhů ke zlepšení města Uherské Hradiště na webových stránkách města.

Harmonogramy strojního čístění komunikací:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz