Svoz odpadů

Související dokumenty:

Harmonogram svozů odpadů v Uherském Hradišti

Souhrnné informace o svozech odpadů ve městě Uherské Hradiště i místních částech.

 

Situace sběrných míst v Uherském Hradišti

Situace sběrných míst na tříděný odpad ve městě Uherské Hradiště a jeho místních částech.

 

Podpora třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Motivační spoty na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště.

 

Rozšíření sběru bioodpadu v oblasti Hliníku

Odbor životního prostředí městského úřadu v Uherském Hradišti ve spolupráci s firmou Odpady-Třídění-Recyklace, a.s. Uherské Hradiště připravil rozšíření odděleného třídění bioodpadu v lokalitě Hliník.

 

Co patří a co nepatří do bioodpadu?

Jak správně třídit přírodní materiály, které je možné využít k recyklaci.