Termíny jednání a tiskové konference po zasedáních ZM v roce 2017

Termíny zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště a tiskových konferencí, které pořádá Útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města.

Tisková konference se koná vždy ve 12.30 hod. v zasedací místnosti Rady města (budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 19., Uh. Hradiště - 4. p).  

 

termíny jednání
zastupitelstva
termíny konání
tiskových konferencí
27. února 2017 28. února 2017
10. dubna 2017 11. dubna 2017
12. června 2017 13. června 2017
4. září 2017 5. září 2017
4. prosince 2017 5. prosince 2017

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz