Tiskové zprávy

2016  |  2015

 

Žáci ZŠ Za Alejí přijdou po prázdninách do několika opravených učeben

ZŠ Za Alejí.jpg Učebny přírodních věd, zeměpisu, kmenovou učebnu a kuchyňku v základní škole Za Alejí čekají v létě stavební úpravy. Řemeslníci začnou ve škole pracovat už v prvním týdnu června, aby po letních prázdninách mohlo být hotovo.

 

Míkovičtí hasiči budou mít zbrojnici jako novou, dočkají se i zasedačky

IMG_4530.JPG Na začátku května začne uherskohradišťská radnice opravovat zbrojnici dobrovolných hasičů v městské části Míkovice. Kromě výměny střechy před 14 lety a přístavby sociálních zařízení a otevřené garáže v roce 2002 je budova zbrojnice v Míkovicích v původním stavu z poloviny minulého století. Okna a dveře dožívají, stěny jsou napadeny vzlínající vlhkostí, stávající vytápění je tvořeno samostatnými plynovými přímotopy, dnes již často poruchovými. Vzhledem k současným aktivitám dobrovolných hasičů v Míkovicích, včetně zvyšujícího počtu členů, zejména mládeže, vznikl požadavek na změny vnitřní dispozice v budově zbrojnice.

 

Dominantou hřiště Na Splávku bude „hrad“

IMG_9329.JPG Dětská hřiště v Uherském Hradišti jsou velmi častým tématem diskusí s veřejností a stojí v popředí zájmu obyvatel města. Nyní se nově opraveného a vybaveného hřiště dočkají občané s dětmi v samotném centru města. Hřiště Na Splávku ožije novými prvky i moderní úpravou povrchu.

 

Cena Vladimíra Boučka zná své nové nositele. Slavnostní předání bude v červnu

Zastupitelstvo města udělilo dne 16. dubna 2018 Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Haně Šubrtové z Břestku za práci s hlínou - tupeská keramika – fajáns a paní Anně Heliové ze Salaše za práci s textiliemi - bílá dírková výšivka. Slavnostní předání Cen Vladimíra Boučka v roce 2018 je naplánováno na 14. června.

 

V Redutě opět stáli na pódiu učitelé, odnesli si ocenění za svou práci

IMG_9248.JPG Už po jedenácté si vynikající učitelé z mateřských, základních i středních škol v Uherském Hradišti vyslechli slova uznání za svou náročnou práci. Slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům se uskutečnilo ve čtvrtek 12. dubna v uherskohradišťské Redutě.

 

Každý rok nový písek v pískovištích pro děti

IMG_6073.JPG Město Uherské Hradiště právě provádí každoroční výměnu písku ve všech pískovištích, které jsou v jeho správě. Nejprve je odtěžen stávající písek na všech 25 pískovištích, který následně nahrazuje nový, certifikovaný písek. Jedná se celkem o 40 tun.

 

Malý tok, velké starosti. Vyčistili jsme jarošovský potok.

IMG_6136.JPG Jarošovský potok je drobný vodní tok ve správě Lesů ČR. Lesy ČR s.p. však neprovádí údržbu koryta na sídlišti Louky a to z toho důvodu, že se jedná o upravený tok – tedy stavbu a ze zákona je vlastník stavby povinen udržovat toto vodní dílo v řádném stavu. Není sice prokázáno, že úprava toku byla v minulosti provedena městem Uherské Hradiště, ale dá se předpokládat, že se tak stalo v rámci výstavby sídliště Louky.

 

Zábava i sport. Pejskaři mají na plácku pro venčení psů nové atrakce.

IMG_6216.JPG Na nové kladině, "Áčku", přeskocích tří velikostí a na slalomu mohu od poloviny dubna trénovat své psy majitelé psů v Uherském Hradišti, kteří se svými svěřenci docházejí na psí hřiště v Revoluční ulici. To bylo s velkým povděkem pejskařů otevřeno vloni na podzim.

 

Hradišťané se zodpovědně vrhli do úklidu

IMG_20180407_112556.jpg Lhostejné nenechala obyvatele Uherského Hradiště v minulých dnech celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a řada organizací i jednotlivců přiložila ruku k dílu, aby společně zlepšili prostředí, ve kterém žijeme. Lokalita nad ulicí 28. října a kolem tamní studánky v sobotu 7. dubna po jejich zásahu prokoukla, neboť ji zbavili všech odpadků, které našli. Byla jich skoro tuna. Akci organizovalo Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti.

 

Tematické prohlídky města Uherské Hradiště 2018

IMG_6289.JPG Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městským informačním centrem, Regionem Slovácko, Knihovnou B. B. Buchlovana, Římskokatolickou farností Uherské Hradiště a Moravským zemským archivem opět připravilo oblíbené tematické prohlídky města s průvodcem. Rezervace prohlídek je možná v Městském informačním centru Uherské Hradiště.

 

Obnova části městských hradeb

IMG_9072.JPG Úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova potřebuje opravu. V rámci přípravy projektu bylo zjištěno, že pod zdivem hradby se nachází kamenný základ provedený z přesně opracovaných pískovcových kvádrů a pod tímto základem jsou pozůstatky dřevěného roštu. Tento nález bude po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice.

 

Věznice otevře své brány pro veřejnost

IMG_3802_resize.jpg Členská města Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se každoročně připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel akcí Brány památek dokořán. Letos, v roce 100. výročí založení Československa, byl v Uherském Hradišti k otevření vybrán areál místní věznice, místo spojené s dramatickými okamžiky našich moderních dějin.

 

Veřejné fórum o dopravě nastínilo priority

IMG_9066.JPG Veřejné fórum s tematikou udržitelné dopravy se konalo v úterý 20. března v malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. Účelem fóra bylo na základě úvodních prezentací představujících záměry v oblasti udržitelné dopravy, na kterých město pracuje, stanovit společně s občany nejvyšší prioritu jednomu záměru od každého ze tří tematických stolů. Ty byly věnovány pěší, cyklistické a veřejné dopravě.

 

Uherské Hradiště veze ze soutěže Zlatý erb první místo v kraji!

IMG_2813.JPG Internetová encyklopedie města zajistila Uherskému Hradišti první místo v krajském kole populární soutěže o nejlepší webové stránky, elektronické služby měst a obcí nebo webové turistické prezentace Zlatý erb 2018. Dnes se o tom rozhodlo při vyhlašování výsledků ve Zlíně. Uherské Hradiště zabodovalo na nejvyšším místě v kategorii Smart city a nejlepší internetová služba.

 

Vánoční stromky svítí a hřejí i v březnu

IMG_4818.JPG Vánoce jsou dávno za námi, ale vánoční stromečky slouží dál. Ze svezených stromků vzniklo přes 30 tun štěpky, která bude využita k ekologické výrobě elektrické energie i tepla.