Úspora energií v budovách města Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště úspěšně zakončilo investiční akci podpořenou z fondů EU zaměřenou na úspory energií ve veřejných budovách.

Rekonstrukce objektů Klubu kultury a Základní školy Sportovní jsou dvě části společné dotační akce:  „Snížení spotřeby energie v budovách města Uherské Hradiště“ podpořené dotací z Fondu soudržnosti EU a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).Budova Klubu kultury z roku 1986 se dočkala nového opláštění, získala atraktivní vzhled díky netradičnímu odstínu barvy bordó a také rastru světýlek, které ozvláštní průčelí budovy během konání kulturních akcí. Nová podoba Klubu kultury se důstojně začlenila do urbanistické tváře moderního Uherského Hradiště.Z technického hlediska bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště, stěn i plochých střech, včetně výměny všech výplní otvorů – oken, dveří, úprava měření a regulace otopného systému. Hliníkové kapsy nahradil nový materiál z cembonitových desek.Finanční náklady dosáhly u budovy Klubu kultury 30,1 mil. Kč s DPH. Financování významně pomohla dotace z Operačního programu životního prostředí – oblast realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (dotace ve výši 14,7 mil. Kč). Úspora energií za 5 let je zde spočítána na částku 2,1 mil. Kč.Předmětem rekonstrukce objektu Základní školy Sportovní bylo kompletní zateplení obvodového pláště objektu tzn. obvodových stěn a plochých střech včetně výměny všech výplní otvorů – oken a dveří. Součástí akce je i rekonstrukce otopného systému včetně měření a regulace, dále rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky. I tato akce je spolufinancována z OPŽP. Náklady na rekonstrukci jsou ve výši 30,9 mil. Kč z toho dotace činí 16,5 mil. Kč, předpokládaná úspora na energiích za 5 let by měla představovat částku 4,3 mil. Kč.

Operační program životní prostředí
pdf.pngÚspory energií - tisková zpráva, soubor typu pdf, (373,68 kB)