Ustanovení lesní stráže

4. Základní informace k životní situaci

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce vlastníka lesa. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žádostí doloženou předepsanými náležitostmi. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Jakýmkoliv podáním, včetně elektronického podání žádosti. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Na odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, budova Protzkarova 33, dveře č. 442, IV. patro.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Státní správa lesů. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Vlastníkem lesa navržená osoba předloží doklad totožnosti, doklad o zdravotní a fyzické způsobilosti a fotografii, a v jednoduchém testu prokáže znalost práv a povinností lesní stráže a složí předepsaný slib.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. v platném znění. 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Květoslav Fryšták, 575 525 840, email: kvetoslav.frystak@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace