Hostějov

Obec má územní plán zpracovaný před účinností zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
K nahlédnutí je pouze hlavní výkres v původním stavu - bez následně schválených změn.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

Hlavní výkres

Odkaz na hlavní výkres
(pouze informativní náhled v mapovém prohlížeči na portálu města Uherské Hradiště)