Územní studie Sadská výšina

Město pořídilo novou koncepci využití širšího území Sadské výšiny.

Dominantou prostoru je významná archeologická lokalita s četnými nálezy z 9. století, z období Velké Moravy, které jsou dnes prezentovány pouze základy kostela, informační tabulí a několika lavičkami. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou národní kulturní památku na území našeho města a vzhledem k blížícímu se 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, poutá se k tomuto památnému místu zvýšená pozornost.

 

Studie rozkrývá potenciál a možnosti úprav prostoru, jehož rekreační využití předznamenává rozsáhlé archeologické ochranné pásmo a plocha veřejné zeleně v územním plánu města.

 

pdf.pngÚzemní studie Sadská výšina, soubor typu pdf, (6,64 MB)