Vizuální styl města

Město Uherské Hradiště v novém vizuálním stylu

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na zasedání dne 13.06.2016 schválilo grafický manuál města a s tím související nový vizuální styl.

 

Město Uherské Hradiště změní logo

Upravený symbol města vychází ze současného loga a zachovává stávající dílčí motivy. Je postaven na principu kaligrafie a lze ho snadno nakreslit jedním tahem. Odkazuje na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů. V současné době dochází k doladění posledních smluvních detailů a očekává se, že podoba nového loga vstoupí v platnost ve druhé polovině roku 2016.

 

Proč změny ve vizuální prezentaci města?

Město pro vizuální prezentaci dosud používá grafické symboly, které vznikly na počátku 21. století a byly výsledkem práce studenta tehdy nové Fakulty multimediálních komunikací na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Upravil heraldický znak a vytvořil nové logo města. Zároveň vznikl i velmi jednoduchý návod na jejich používání. Na svou dobu to byla práce potřebná a účel splnila.