Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

4. Základní informace k životní situaci

Investiční záměr.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor nebo jím zplnomocněná osoba (nejčastěji projektant).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti o vyjádření.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33, IV. patro.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Podle hlavního zaměření stavby (budova, vodní dílo, oprava, rekonstrukce).


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Projektovou dokumentaci, jednoduchý investiční záměr.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře jsou k dispozici na odboru životního prostředí, příp. na webových stránkách města. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatků. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejčastěji vlastníci sousedních pozemků.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

podatelna MěÚ 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Stavební zákon, vodní zákon, zákon o lesích a ostatní navazující předpisy.


18. Jaké jsou související předpisy 

Správní řád.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydávání rozhodnutí dle správního řádu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Budou zodpovězeny pracovníky odboru životního prostředí. 


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na kterémkoliv stavebním úřadě nebo u pracovníků obcí s rozšířenou působností, případně u renomovaných projektantů.


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Dagmar Vítková, tel. 572525841 , email: dagmar.vitkova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace