Vyřízení ŘP, MŘP a průkazu profesní způsobilosti

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - Co potřebujete k vyřízení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti

Doklady potřebné k výměně řidičského průkazu:

 • žádost o vydání ŘP (nutno vyzvednout u přepážky)
 • platný doklad totožnosti (s fotografií), nebo platný pas spolu s potvrzením o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu
 • fotografii rozměrů 35x45 mm
 • původní ŘP, jedná-li se o vydání MŘP, výměnu, změnu dat, rozšíření, omezení apod.
 • ŘP cizího státu, jestli se jedná o vydání ŘP dle § 116 zák. č. 361/2000 Sb.
 • správní poplatek při podání žádosti jedná-li se o změnu údajů či ztrátu činí 50,-Kč (z. č. 634/2004 Sb. pol. 26 bod h)
 • lékařský posudek u řidičů starších 65-ti let, nebo při změně zdravotního stavu k nahlédnutí

Doklady potřebné k vydání mezinárodního řidičského průkazu:

Od 19. 1. 2013 se profesní způsobilost vyznačuje do řidičského průkazu. Profesní průkaz se držiteli národního řidičského průkazu České republiky nevydává.

 

Doklady potřebné k zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu:

 • průkaz profesní způsobilosti (pokud byl vydán) 
 • Potvrzení o absolvování pravidelného školení, soubor typu pdf, (32 kB) v celkovém rozsahu 35 hodin, dle §48 z. č. 247/2000 Sb. v platném znění.
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • fotografii 35 x 45 mm 
 • správní poplatek při podání žádosti činí 50,-Kč (z. č. 634/2004 Sb. pol. 28 bod h)
 • žádost o vydání ŘP (nutno vyzvednout u přepážky)

    

Doklady potřebné k podání žádosti při výměně průkazu profesní způsobilosti řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz evropského společenství:

 • platný průkaz profesní způsobilosti
 • potvrzení o absolvování pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin, dle §48 z. č. 247/2000 Sb. v platném znění
 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • fotografie 35 x 45 mm
 • správní poplatek při podání žádosti činí 200,-Kč (z. č. 634/2004 Sb. pol. 28 bod g)
 • žádost je generována systémem, žadatel ji nevyplňuje

        

Úřední hodiny oddělení evidence řidičských oprávnění:

 • pondělí: 8 -17 hodin
 • středa: 8 -17 hodin
 • pátek: 8 -12 hodin