Vystavení duplikátu technického průkazu

Vystavení duplikátu technického průkazu (osvědčení o registraci vozidla část II) z důvodu ztráty, poškození, odcizení.

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká výměny technického průkazu z výše uvedených důvodů.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká nebo zplnomocněná osoba písemnou plnou mocí.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b, přepážky č. 2 –5
Tel.: 572 525 573-7, fax: 572 525 595

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • osvědčení o registraci vozidla I. (malý technický průkaz)
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla, pokud žádost podává zástavní věřitel
  • doklad totožnosti přítomné osoby 
  • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listinu, registrační listinu), originál, popř. ověřená kopie
  • vyplněná a podepsaná „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“
  • vypsaný formulář "Oznámení o ztrátě/odcizení" 

UPOZORNĚNÍ: Při vystavení technického průkazu z důvodu odcizení je nutné k žádosti doložit "Protokol sepsaný Policií ČR o oznámení odcizení". Pro provedení změny v registru je nutné vyplnit formulář „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“. Pokud je vlastník shodný s provozovatelem, vyplní se pouze údaje o vlastníkovi vozidla. Pokud vlastník není shodný s provozovatelem, vyplní se jak údaje o vlastníkovi vozidla, tak i údaje o žadateli, což je provozovatel vozidla.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro zápis změny je nutné vyplnit formulář Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.  Formuláře jsou k dispozici na odloučeném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023.
Formulář "Oznámení o ztrátě/odcizení" se vyplní přímo na přepážce.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.  Vydání technického průkazu z důvodu poškození, ztracení, odcizení: 100 Kč.   


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vystavení technického průkazu je vyřízeno na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost nelze vyřídit elektronicky. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.


21. Nejčastější dotazy

Při vystavení duplikátu technického průkazu se nemusí předkládat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.


22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č. 219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.03.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle občanského zákoníku.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Antonín Tvrdoň, MBA

T: 572 525 561
M: 608 341 015
E: Antonin.Tvrdon@mesto-uh_cz