Využívejme aplikaci Zlepši své město efektivně!

Zlepši své město

Vážení občané,

již přes rok funguje na webových stránkách města aplikace Zlepši své město, která slouží k nahlášení zjištěných závad a poruch ve městě. Z důvodu efektivního řešení jednotlivých hlášení Vás prosím o co možná nejpřesnější specifikaci vkládaného požadavku.

 

Ukázka správně vyplněného hlášení:

 

Zlepši své město - požadavek

 


V případě hlášení vady na veřejném osvětlení rovněž uveďte konkrétní číslo sloupu veřejného osvětlení.

Dále chci upozornit, že v aplikaci budou zrušena veškerá hlášení obsahující hanlivé výrazy a neustále se opakující podněty, na které již byla zaslána ze strany města odpověď. Pro lepší komunikaci s Vámi je vítáno do popisu hlášení uvést pravdivé jméno uživatele, který hlášení vkládá.


František Elfmark, DiS.
uvolněný člen rady města

Odkazy: