Žádost o vydání výpisu z evidenční karty řidiče a výpisu bodů

4. Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče (pro potřeby zaměstnavatele, psychologické vyšetření) a výpis ze záznamu bodového hodnocení


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, jiná fyzická osoba na základě písemného souhlasu osoby o jejíž údaje se jedná (ověřená plná moc)


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podáním žádosti u příslušného správního úřadu podle trvalého pobytu.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Osobní podání písemné žádosti na odboru dopravních a správních agend, oddělení registr řidičů a vozidel na základě zmocnění úředně ověřené plné moci.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výpis se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, od 16.5.2016 v přízemí na "Informacích"  tel. 572 525 590 nebo ve druhém patře vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.        

Úřední dny k podání žádosti:
po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky jsou stanoveny v z. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.
Úhrada se provádí před podáním žádosti na přepážkovém pracovišti ve výši 15 Kč první strana, každá další 5 Kč.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve většině případů na počkání, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.361/2000 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na kterékoliv poště na území ČR, nebo na místech označených "Czech POINT". (pouze výpis z bodového systému)


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště. 


26. Kontaktní osoba 

Andrea Kolářová
Referentka
Telefon: 572 525 564 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9.5.2016


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Andrea Kolářová

T: 572 525 564
E: Andrea.Kolarova@mesto-uh_cz