Základní informace o městě

Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

Masarykovo náměstí

Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky 178–180 m. Na západní straně se terén úměrně zvedá do výšky 205 m, na opačné straně (východně, městské části Mařatice) je údolí ohraničeno kótou 230 m n.m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem 2.127 ha. 

K 1. lednu 2015 žilo ve všech částech města (centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) celkem 25 660 obyvatel

Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, a ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum. 

K nejvýznamnějším současným kulturním aktivitám, konaným ve městě i jeho nejbližším okolí, patří mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, druhý největší filmový festival v České republice Letní filmová škola, setkání ochránců přírody Týká se to také tebe (TSTTT), Slavnosti vína, Den otevřených památek, mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky.

Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové školy, Klubu kultury, Městských kin, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení.

V Uherském Hradišti působí řada folklórních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí.

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního vyžití.

Uherské Hradiště - pulsující srdce Slovácka

VIZE MĚSTA PODLE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2020. Uherské Hradiště je dynamicky se rozvíjející město bohaté historie a tradic, ctící odkaz Velké Moravy, dobré víno, folklór i moderní kulturu

Je to krásné čisté město zeleně s mnoha památkami, které využívá všech možností moderního života. Nabízí svým obyvatelům příjemné a zdravé prostředí včetně upravených veřejných prostranství, bezpečí, kvalitní a atraktivní bydlení se širokou škálou služeb a s možností společenských, sportovních a dalších aktivit ve volném čase. Město dbá na zdraví svých obyvatel a spolupracuje při zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče. 

Město je dopravně dostupné, je správním centrem oblasti a centrem vzdělávání. Je součástí moderní informační společnosti, podporuje různorodé podnikání a široké spektrum pracovních příležitostí. Sídlí zde významné instituce a konají se zde zajímavé kulturní akce širokého dosahu. Je to město, které komunikuje uvnitř i navenek, s partnery v regionu, Evropě i ve světě. 

Uherské Hradiště je město, ve kterém je radost žít a které je příjemné a zajímavé navštívit.

Členství města v organizacích

Město Uherské Hradiště je členem některých významných organizací České republiky. Patří mezi ně například Sdružení obrany spotřebitelů, Svaz měst a obcí České Republiky, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě či Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Profil města Uherské Hradiště

Vlastivědný profil města

 

Region

Uherské Hradiště je centrem regionu Slovácko.