Zápis - podání žádostí o přijetí dětí do MŠ

Podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště

Zápis do mateřských škol, které jsou součástí:

- subjektu Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově MŠ, Uherské Hradiště 28. října 982)
 5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
 7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838
 8. Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838
 9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 10. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

- subjektu Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště,  Lomená 1380
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

- subjektu Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

se uskuteční v termínu od středy 9. května 2018 do pátku 11. května 2018.

Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských  škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 a č. 1/2018, které najdete na www.mesto-uh.cz.   

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou k zápisu vzali svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Bližší informace  se dozvíte  na  příslušných MŠ a také na jejich internetových stránkách

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz