Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. Je voleno na čtyřleté funkční období. Počet členů Zastupitelstva města Uherské Hradiště je stanoven na 27 členů.

Jméno a příjmení Funkce Politická strana či hnutí
Ing. Stanislav Blaha starosta ODS+nezávislí
Ing. Zdeněk Procházka místostarosta, uvolněný pro výkon funkce KDU-ČSL
PhDr. Ivo Frolec místostarosta KRUH - ZVUK12
František Elfmark, DiS. člen rady města, uvolněný pro výkon funkce nezávislý
MUDr. Petr Bezruč člen zastupitelstva města ČSSD
Ing. Hana Doupovcová členka zastupitelstva města ČSSD
Pavlína Jagošová členka zastupitelstva města ODS+nezávislí
Mgr. Radovan Jančář člen zastupitelstva města

KRUH - ZVUK12

MUDr. Ivan Karpeles člen zastupitelstva města ČSSD
Mgr. Michal Kolář člen zastupitelstva města ANO 2011
Ing. Pavel Kroča člen zastupitelstva města KSČM
Mgr. Petr Machala člen zastupitelstva města

ANO 2011

Ing. Ivan Mařák člen zastupitelstva města KSČM
MUDr. David Ondra člen zastupitelstva města ODS+nezávislí
František Prachman člen zastupitelstva města nezávislý
PhDr. Rostislav Prchlík člen zastupitelstva města KSČM
MUDr. Petr Raška člen zastupitelstva města ODS+nezávislí
PhDr. Blanka Rašticová členka zastupitelstva města KRUH - ZVUK12
Ing. František Rochovanský člen zastupitelstva města KDU-ČSL
Josef Sátora člen zastupitelstva města ČSSD
Ing. Antonín Seďa člen zastupitelstva města ČSSD
Ing. Jaroslav Tarcala člen zastupitelstva města KDU-ČSL
Květoslav Tichavský člen zastupitelstva města ODS+nezávislí
Mgr. Evžen Uher člen zastupitelstva města TOP 09
MUDr. Anton Vaňo

člen zastupitelstva města

ANO 2011
Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D. člen zastupitelstva města

nezávislý

Ing. Jaroslav Zatloukal člen zastupitelstva města ODS+nezávislí

Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat program rozvoje města, schvalovat rozpočet města, vydávat obecně závazné vyhlášky města, dále je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku města. 

Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 

Zasedání zastupitelstva města
  • zastupitelstvo města se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce
  • zasedání svolává a řídí starosta města
  • zasedání jsou veřejná
Popis činnosti 

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Výbory

Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce. Předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva města.


Programy zasedání zastupitelstva města

Programy jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště včetně materiálů určených k projednání

 

Záznamy ze zasedání

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 4. února 2013 odsouhlasilo zveřejňování zvukových záznamů z jednotlivých zasedání zastupitelstva města. Zvukové záznamy Vám zde zpřístupňujeme.

 

Plán práce

Přehled termínů jednání Zastupitelstva města Uherské Hradiště s nejdůležitějšími body jednání.

 

Usnesení zastupitelstva

Zde naleznete usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště přijatá v průběhu letošního roku, návrhy usnesení pro jednotlivá zasedání zastupitelstva města a archiv přijatých usnesení. Znění usnesení je upravováno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výbory

 

Termíny jednání a tiskové konference po zasedáních ZM v roce 2018

Termíny zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště a tiskových konferencí, které pořádá Útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města.