Zrušení zápisů dětí do cestovních dokladů

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, nelze do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech.

 

Z tohoto důvodu bylo zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že veškeré zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné do 26. června 2012. To znamená, že po 25. červnu 2012 může dítě cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů.

 

Od 26.06.2012 mohou děti cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem, tzn. cestovním pasem nebo občanským průkazem.

 

O vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je možno požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 
  • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti,
  • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu,
  • u dětí mladších 15 let zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, správní poplatek činí 100 Kč,
  • u dětí 15-18 let předloží zákonný zástupce i dítě občanské průkazy a rodný list dítěte, správní poplatek činí 600 Kč, 
  • cestovní pas je vydán ve lhůtě 30 dnů,
  • lze požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, v tomto případě činí správní poplatek u dětí mladších 15 let 2.000 Kč, u starších dětí je správní poplatek 4.000 Kč.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Alexandra Hubáčková

T: 572 525 802
E: Alexandra.Hubackova@mesto-uh_cz